ONZE MISSIE

'Waardevol zijn voor onze relaties'

Buro DLP creërt waarde.

Waarde voor u als particuliere of bedrijfsmatige relatie kan op verschillende manieren ontstaan.

Door eerst eens goed de risico's te inventariseren en eventuele 'gaten' te vullen en/of dubbele dekkingen te voorkomen, door financiële onrust weg te nemen die u mogelijkerwijs ervaart omdat u niet zeker weet of uw verzekeringen wel de juiste dekking bieden ingeval van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden, maar ook bij brand, diefstal, inbraak etcetera, door een verbetering van de polisvoorwaarden in uw pakket of door premievoordelen te realiseren omdat we uw portefeuille actualiseren, of omdat we uw schade vlot en netjes afwikkelen, eigenlijk door u continu aandacht te geven en niet uitsluitend bij het afsluiten van uw verzekeringen.

Maar we kunnen ook van waarde zijn door mee te denken in uw bedrijfsvoering als u dit wenst of er gewoon te zijn voor u als u dit noodzakelijk acht of nodig heeft.  Kortom het gaat ons om het creëren van waarde in een prettige ambiance. We zijn honderd procent onafhankelijk en honderd procent transparant. Integriteit en betrouwbaarheid staan daarbij bovenaan, wij nemen afstand van normoverschrijdend handelen.

Uw gevoel is allesbepalend voor ons gezamenlijk succes.  We nodigen u van harte uit om het DLP gevoel te ervaren en te beleven en te ontdekken waar wij waarde kunnen creëren voor u.

Buro DLP |  De Leukste Polis, De Laatste Premie